Ma-Vrij 9:00 – 17:00 Alleen op afspraak

info@just4balance.nl

Algemene voorwaarden van Just4Balance / Cupping By Lot & Es

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van just4Balance zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 84865563.

Als u een afspraak met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Voor een eerste behandeling zullen wij kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.

Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u behandeld mag worden bij uw behandelend arts/specialist.

Just4Balance zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

Just4Balance onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van klachtenbehandeling, transformational cupping, dry needling en (oor)acupunctuur.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

 

Bij twijfel of een behandeling in combinatie uw geestelijke of lichamelijke conditie verstandig is, behoud Just4Balance zich het recht voor om een behandeling te weigeren of te stoppen.

 

De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Just4Balance en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

 

Just4Balance is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

Just4Balance is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Just4Balance en wij verwachten dat ook van u dat u vlak voor de behandeling heeft gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Just4Balance behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.

Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals olie zijn inbegrepen.

Just4Balance behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

U kunt ook met een cadeaubon van Just4Balance betalen.
Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld.
Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde aan behandelingen of andere diensten/producten afneemt.

Betaling geschiedt contant of per pin direct na de behandeling.

Het aanschaffen van producten gekocht binnen de praktijk of online zijn geheel op eigen risico. Just4Balance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen en/of bijwerkingen.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Just4Balance nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling of de aangeschafte producten.